Бытие, глава 1:2


Варианты перевода
Синодальный
В начале сотворил Бог небо и землю.
Переклад І. Огієнка
На початку Бог створив Небо та землю.
King James Version
In the beginning God created the heaven and the earth.
Deutsche Luther
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Беларускі пераклад
На пачатку стварыў Бог неба і зямлю.
Синодальный
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
Переклад І. Огієнка
А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
King James Version
And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Deutsche Luther
Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
Беларускі пераклад
А зямля была нябачная і пустая і цемра над безданьню, і Дух Божы лунаў над вадою.
Синодальный
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло.
King James Version
And God said, Let there be light: and there was light.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Es werde Licht! und es ward Licht.
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: хай будзе сьвятло. І сталася сьвятло.
Синодальный
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
Переклад І. Огієнка
І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви.
King James Version
And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.
Deutsche Luther
Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis
Беларускі пераклад
І ўбачыў Бог сьвятло, што яно добра, і аддзяліў Бог сьвятло ад цемры.
Синодальный
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один.
Переклад І. Огієнка
І Бог назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. І був вечір, і був ранок, день перший.
King James Version
And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.
Deutsche Luther
und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
Беларускі пераклад
І назваў Бог сьвятло днём, а цемру ноччу. І быў вечар, і была раніца: дзень адзін.
Синодальный
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою.
King James Version
And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern.
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: хай будзе цьвердзь пасярод вады, і хай аддзяляе яна ваду ад вады.
Синодальный
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.
Переклад І. Огієнка
І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона. І сталося так.
King James Version
And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.
Deutsche Luther
Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah also.
Беларускі пераклад
І стварыў Бог цьвердзь, і аддзяліў ваду, якая пад цьвердзю, ад вады, якая над цьвердзю. І сталася так.
Синодальный
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
Переклад І. Огієнка
І назвав Бог твердь Небо. І був вечір, і був ранок день другий.
King James Version
And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.
Deutsche Luther
Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der andere Tag.
Беларускі пераклад
І назваў Бог цьвердзь небам. І быў вечар, і была раніца: дзень другі.
Синодальный
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так.
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так.
King James Version
And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Örter, daß man das Trockene sehe. Und es geschah also.
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: хай зьбярэцца вада, якая пад небам, у адно месца, і хай явіцца суша. І сталася так.
Синодальный
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо.
Переклад І. Огієнка
І назвав Бог суходіл: Земля, а місце зібрання води назвав: Море. І Бог побачив, що добре воно.
King James Version
And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.
Deutsche Luther
Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, daß es gut war.
Беларускі пераклад
І назваў Бог сушу зямлёю, а збор вады назваў морамі. І ўбачыў Бог, што гэта добра.
Синодальный
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так.
King James Version
And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das sich besame, und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also.
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: хай уродзіць зямля зеляніну, траву, каб сеяла насеньне, дрэва плоднае, каб радзіла паводле роду свайго плод, у якім насеньне яго на зямлі. І сталася так.
Синодальный
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо.
Переклад І. Огієнка
І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім за родом його. І Бог побачив, що добре воно.
King James Version
And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.
Deutsche Luther
Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte, ein jegliches nach seiner Art, und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
Беларускі пераклад
І ўтварыла зямля зеляніну, траву, што сеяла насеньне паводле роду яе, і дрэва, што радзіла плод, у якім насеньне паводле роду ягонага. І ўбачыў Бог, што гэта добра.
Синодальный
И был вечер, и было утро: день третий.
Переклад І. Огієнка
І був вечір, і був ранок, день третій.
King James Version
And the evening and the morning were the third day.
Deutsche Luther
Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.
Беларускі пераклад
І быў вечар, і была раніца: дзень трэці.
Синодальный
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками.
King James Version
And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: хай будуць сьвяцілы на цьвердзі нябеснай дзеля аддзяленьня дня ад ночы, і на азнакі і поры, і дні і гады;
Синодальный
и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
Переклад І. Огієнка
І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так.
King James Version
And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.
Deutsche Luther
und seien Lichter an der Feste des Himmels, daß sie scheinen auf Erden. Und es geschah also.
Беларускі пераклад
і хай будуць яны сьвяцільнямі на цьвердзі нябеснай, каб сьвяціць на зямлю. І сталася так.
Синодальный
И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
Переклад І. Огієнка
І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі.
King James Version
And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.
Deutsche Luther
Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne.
Беларускі пераклад
І стварыў Бог два сьвяцілы вялікія: сьвяціла большае, каб кіраваць днём, і сьвяціла меншае, каб кіраваць ноччу, і зоркі;
Синодальный
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
Переклад І. Огієнка
І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею,
King James Version
And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,
Deutsche Luther
Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, daß sie schienen auf die Erde
Беларускі пераклад
і паставіў іх Бог на цьвердзі нябеснай, каб сьвяціць на зямлю,
Синодальный
и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.
Переклад І. Огієнка
і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре.
King James Version
And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.
Deutsche Luther
und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, daß es gut war.
Беларускі пераклад
і кіраваць днём і ноччу, і аддзяляць сьвятло ад цемры. І ўбачыў Бог, што гэта добра.
Синодальный
И был вечер, и было утро: день четвертый.
Переклад І. Огієнка
І був вечір, і був ранок, день четвертий.
King James Version
And the evening and the morning were the fourth day.
Deutsche Luther
Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.
Беларускі пераклад
І быў вечар, і была раніца: дзень чацьвёрты.
Синодальный
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю.
King James Version
And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren, und Gevögel fliege auf Erden unter der Feste des Himmels.
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: хай утворыць вада паўзуноў, душу жывую; і птушкі хай паляцяць над зямлёю, па цьвердзі нябеснай.
Синодальный
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.
Переклад І. Огієнка
І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно.
King James Version
And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.
Deutsche Luther
Und Gott schuf große Walfische und allerlei Getier, daß da lebt und webt, davon das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art, und allerlei gefiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
Беларускі пераклад
І стварыў Бог рыб вялікіх і ўсякую душу жывёл паўзуноў, якіх утварыла вада, паводле роду іх, і ўсякую птушку крылатую паводле роду яе. І ўбачыў Бог, што гэта добра.
Синодальный
И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
Переклад І. Огієнка
І поблагословив їх Бог, кажучи: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі!
King James Version
And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.
Deutsche Luther
Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt das Wasser im Meer; und das Gefieder mehre sich auf Erden.
Беларускі пераклад
І дабраславіў іх Бог, кажучы: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце воды ў морах, і птушкі хай множацца на зямлі.
Синодальный
И был вечер, и было утро: день пятый.
Переклад І. Огієнка
І був вечір, і був ранок, день п'ятий.
King James Version
And the evening and the morning were the fifth day.
Deutsche Luther
Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.
Беларускі пераклад
І быў вечар, і была раніца: дзень пяты.
Синодальный
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так.
King James Version
And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also.
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: хай утворыць зямля душу жывую паводле роду яе, быдла, і гадаў, і зьвяроў зямных паводле роду іх. І сталася так.
Синодальный
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо.
Переклад І. Огієнка
І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно.
King James Version
And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.
Deutsche Luther
Und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, daß es gut war.
Беларускі пераклад
І стварыў Бог жывёлу зямных паводле роду іх, і быдла паводле роду яго, і ўсіх гадаў зямных паводле роду іх. І ўбачыў Бог, што гэта добра.
Синодальный
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Створімо людину за образом Нашим, за подобою Нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі.
King James Version
And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Laßt uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: створым чалавека паводле вобразу Нашага, паводле падабенства Нашага; і хай валадараць яны над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над быдлам, і над усёю зямлёю, і над усімі гадамі, што поўзаюць па зямлі.
Синодальный
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
Переклад І. Огієнка
І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх.
King James Version
So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.
Deutsche Luther
Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie einen Mann und ein Weib.
Беларускі пераклад
І стварыў Бог чалавека паводле вобразу Свайго, паводле вобразу Божага стварыў яго; мужчыну і жанчыну стварыў іх.
Синодальный
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.
Переклад І. Огієнка
І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: Плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі!
King James Version
And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.
Deutsche Luther
Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
Беларускі пераклад
І дабраславіў іх Бог, і сказаў ім Бог: пладзецеся і множцеся, і напаўняйце зямлю і валодайце ёю, і валадарце над рыбамі марскімі, і над птушкамі нябеснымі, і над усякай жывёлаю, што поўзае па зямлі.
Синодальный
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу;
Переклад І. Огієнка
І сказав Бог: Оце дав Я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам!
King James Version
And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.
Deutsche Luther
Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise,
Беларускі пераклад
І сказаў Бог: вось, Я даў вам усякую траву, што сее насеньне, якая ёсьць на ўсёй зямлі, і ўсякае дрэва, у якога плод дрэўны, што сее насеньне, — вам гэта будзе ежаю:
Синодальный
а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так.
Переклад І. Огієнка
І земній усій звірині і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталоск.
King James Version
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.
Deutsche Luther
und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das da lebt auf Erden, daß sie allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah also.
Беларускі пераклад
а ўсім зьвярам зямным, і ўсім птушкам нябесным, і ўсякаму, што поўзае па зямлі, у якім душа жывая, даў Я ўсю зеляніну травяную на ежу. І сталася так.
Синодальный
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: день шестой.
Переклад І. Огієнка
І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, вельми добре воно! І був вечір, і був ранок, день шостий.
King James Version
And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day.
Deutsche Luther
Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
Беларускі пераклад
І ўбачыў Бог усё, што Ён стварыў, і вось, добра вельмі. І быў вечар, і была раніца: дзень шосты.